PSGnet Home Page
PSGnet Home Page
Kontakt
O-S zastúpenia
Mapa siete
Služby
Cenník
Oznamy
WebMail
PSGhelp
Tech.pomoc
TimeLog
Zmena hesla
Štatistika
 
Firem.prezentácie
Hľadaj
Manager
Neplatiči
Noviny
Inzeráty
Počasie
Cestovný ruch
Slovník
SW&HW
Download
Humor
Voľný čas

Alta Vista Vyhľadávanie pomocou jednej znajznámejších vyhľadávacích služieb na svete.
PSGnet Vyhľadávanie v rámci siete PSGnet.
Lycos Veľmi rozsiahly katalóg.
SUPERZOZNAM Jeden z najväčších slovenských katalógových zoznamov stránok.
Zoznam Vyhľadávacia služba, ktorá je vhodná na vyhľadávanie v slovenských sieťach.
Seznam Vyhľadávacia služba, ktorú je vhodné použiť najmä pre Českú republiku.
Who Where Služba pre vyhľadávanie osôb na internete.
Yahoo Obľúbený vyhľadávací katalóg.

Ďalšie vyhľadávacie služby
Prístup na jednotlivé služby získate kliknutím na príslušné logo.
Vyhľadávacie tipy: pre nájdenie presnej frázy musíte túto frázu napísať v úvodzovkách, znamienko + je vhodne pre vyhľadanie slova, ktoré chcete, aby bolo vyhľadané v spojení so slovom, ktoré uvedeiete pred týmto slovom, napr. ak chcete vyhľadať celé spojenie minerálna voda, musíte zadať minerálna +voda. V prípade, že napr. nechcete vyhľadať slovo minerálna v spojitosti so slovom voda, použite znamienko - pred slovom voda. Keď napr.potrebujete vyhľadať všetko, čo súvisí so slovom minerál, teda aj prídavné mená minerálny(a) s roznymi koncovkami, zadajte slovo minerál*. Hviezdička na konci zabezpečí vyhľadanie všetkých slov a slovných spojení, ktoré začínajú slovom minerál.

Text na vyhľadanie:
Prehľadaj: Výsledok zobraz:
POZOR! Toto vyhľadávanie Vám nebude požadovaný text vyhľadávať v celej sieti Internet, ale iba na aktuálnom počítači PSGnet!
Zadaj text:
Boolean: Rozlišovať veľké/malé písmená
Podrobnejší popis vyhľadávacích možností tohto katalógu najdete na adrese http://lycospro.lycos.com/.
Reťazec, ktorý chceš vyhľadať:
Pre spojenie slov do reťazca použi znak "+" (plus).
Lycos catalog Point reviews a2z directory
 SuperZoznam 
 HĽADAJ: 
 
Reťazec, ktorý chceš vyhľadať:
rozlišuj veľkosť písmen
vyhľadaj iba v titulku
relácia medzi slovami:
Meno hľadanej osoby:
organizácia, kde sa osoba nachádza (nepovinne):


Vyhľadávacie tipy: použite úvodzovky pre vyhľadanie celej frázy, znamienko + je vhodne pre vyhľadanie slova, ktoré chcete, aby bolo vyhľadané v spojení so slovom, ktoré uvedeiete pred týmto slovom, napr. ak chcete vyhľadať celé spojenie minerálna voda, musíte zadať minerálna +voda. V prípade, že napr. nechcete vyhľadať slovo minerálna v spojitosti so slovom voda, použite znamienko - pred slovom voda.

Reťazec, ktorý chceš vyhľadať:

PSG Design studio © PSGnet Predchádzajúci Hore Nasledujúci   PSGnet Home Page