PSGnet Home Page
PSGnet Home Page
Kontakt
O-S zastúpenia
Služby
Oznamy
WebMail
Tech.pomoc
TimeLog
Zmena hesla
 
Firem.prezentácie
Manager
Noviny
Inzeráty
Počasie
Cestovný ruch
SW&HW
Humor
Voľný čas

BANKY - Slovensko

Národná banka Slovenska 
Štúrova 2 
818 54 Bratislava 
telefón: 07/5953 1111 (ústredňa) 
fax: 07/541 31 167 
SWIFT: NBS B SK BX 
Telex: 93346 
          92773
Bank Austria (SR), a. s., Bratislava  
Mostová 6 
811 02 Bratislava  
Telefón: 07/ 5969 1111  
Fax: 07/ 5969 9406  
Začatie činnosti: 1. novembra 1995  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti. 
Banka Slovakia, a. s., Banská Bystrica  
Ul. J. Kráľa č.1, P.O.Box 76, 974 01 Banská Bystrica  
Telefón: 088/ 4317111  
Fax: 088/ 4132222   
Začatie činnosti: 1. júna 1996  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
ČSOB, a. s., Bratislava  
Michalská 18, 815 63 Bratislava  
Telefón: 5934 5111  
Fax: 07/5443 0530  
SWIFT: CEKOSKBX BRA  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
DEVIN BANKA DEVÍN BANKA, a.s., Bratislava  
Františkánske námestie 8, Bratislava  
Telefón: 07/ 593 66 111, 593 66 222, 593 66 333  
Fax: 07/ 593 66 210  
E-mail: devinbanka@devinbanka.sk 
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Istrobanka, a. s., Bratislava  
Laurinská 1, 810 00 Bratislava, P.O.BOX 109 
Telefón: 07-59397 111, 54431 742  
Fax: 07-54431 744  
Začatie činnosti: 1. decembra 1992  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti. 
SWIFT: ISTRSKBA 
Telex: 921 94, 921 72 ISTR SK
Ľudová banka Bratislava, a. s., Bratislava  
Vysoká 9, 810 00 Bratislava 
Tel.:++421 / 7 / 5965 1111 
Hot line tel.:++421 / 7 / 5921 1444 
Fax:++421 / 7 / 5441 2453 
Telex: 666-926 49 LBBA SK 
SWIFT: LUBA SKBX 
E-mail: market@luba.sk 
Vlastné imanie:1,5 mld. Sk 
Začatie činnosti: 1. marca 1992  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Poľnobanka, a. s., Bratislava  
Vajnorská 21, 832 65 Bratislava  
Telefón: 07/ 49502 111  
E-mail:mail@polnobanka.sk 
Začatie činnosti: 1. januára 1991  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Poštová banka, a. s., Bratislava  
Gorkého 3, 814 99 Bratislava, P.O.Box 149  
E-mail:ibpb@pabk.sk 
Začatie činnosti: 1. januára 1993  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Prvá komunálna banka, a. s., Žilina  
Hodžova 11, 010 11 Žilina  
Telefón: 089/5111 135 
Fax: 089/624 129, 5111 530  
Začatie činnosti: 1. februára 1993  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti. 
E-mail:webinfo@pkb.sk 
SWIFT: KOMA SK 2X 
TELEX: 75 245
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava  
Suché mýto 4, 816 07 Bratislava  
Telefón: 07/ 5850 3111  
Fax: 07/ 5850 4111 
S.W.I.F.T. : SLSP SK BX 
Začatie činnosti: 1. januara 1969  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Tatra banka, a. s., Bratislava  
Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava  
Začatie činnosti: 1. oktobra 1990  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava  
Gorkého 7, 813 20 Bratislava  
Telefón:  07/ 5955 1111  
Fax: 07/32 18 80 
Reuters: VUBB 
Swift: SUBA SK BX 
Začatie činnosti: 1. januára 1990  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava  
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava  
Začatie činnosti: 16. novembra 1992  
Špecializovaná banka bez povolenia na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
Stavebná sporiteľňa VÚB - Wustenrot, a. s., Bratislava 
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava  
Telefón: 07/ 53 41 32 88  
Začatie činnosti: 2. júna 1993  
Špecializovaná banka bez povolenia na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.
IRB, a. s., Bratislava  
Štúrova 5, 813 54 Bratislava  
Telefón: 07/ 5979 1111  
Fax: 07/ 5296 1111  
E-mail: info@irb.sk  
SWIFT CODE:INRB SK BX  
Začatie činnosti: 27. februara 1992  
Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti.

PSG Design studio © PSGnet Predchádzajúci Hore Nasledujúci   PSGnet Home Page